Ing. ROSTISLAV BÍLEK - projekční a statická kancelář Ing. ROSTISLAV BÍLEK - projekční a statická kancelářčeština      angličtinaFinancování projektů

Finanční poradce: Ing. Květoslava Vidláková
Kontakt: 774 441 469, kvetoslava.vidlakova@fincentrum.com

Motto: pomáhat lidem i firmám orientovat se ve složitém světě financí.

Společnost Fincentrum a.s, má proto uzavřeny smlouvy prakticky se všemi finančními institucemi. K dispozici je podpora analytického oddělení a také různých softwarů. Samozřejmostí je i následný servis u klientů.

V čem spočívá poradenství v oblasti financování projektů:

Analýza – Seznámení se situací klienta popřípadě firmy, zjištění investičního záměru a možností pro financování. V této fázi je s klientem konzultována cena invest. záměru, jeho možnosti realizace v rámci příjmů a zajištění budoucího závazku.

Řešení – Na základě analýzy je navrženo řešení výhodné pro klienta, tak aby odpovídalo jeho potřebám a možnostem.

Realizace – Navržené a odsouhlasené řešení je realizováno formou přípravy potřebných dokumentů a smluv, konzultací s finančními institucemi až k samotnému podpisu smluvních dokumentů.

Následná péče – Navržené řešení se pravidelně aktualizuje v návaznosti na změny v životě klienta, firmy a to podle podmínek, které jsou v dané době na trhu.

Proč chtít finančního poradce:

- pomůže s analýzou současného i budoucího stavu
- zhodnotí možnost realizace daného investičního záměru ale i
  soukromé finanční situace
- může stanovit podmínky za jakých lze daného projektu dosáhnout
- orientuje se na trhu produktů (úvěrů, stavebních spoření, pojistek,
  vozidel atd.)
- má přístup k aktuálním informacím z různých institucí
- provede nezávislé porovnání dle zadání klienta
- zodpoví veškeré dotazy týkající se dané problematiky


Fincentrum a.s., IBC, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, T +420 224 832 622, F +420 224 832 605, info@fincentrum.com, www.fincentrum.com IČ 26250357, zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7801


© Ing. ROSTISLAV BÍLEK 2008
webmaster & webdesigner Jan Hlaváček