Ing. ROSTISLAV BÍLEK - projekční a statická kancelář Ing. ROSTISLAV BÍLEK - projekční a statická kancelářčeština      angličtina

PROJEKČNÍ A STATICKÁ KANCELÁŘ

Projekční a statická kancelář Ing. Rostislav BÍLEK vznikla v roce 1998. Předmětem činnosti je projektová činnost ve výstavbě se zaměřením zejména na návrh a realizaci nosných konstrukcí staveb (statiku) a to jak u novostaveb, tak u stavebních úprav a rekonstrukcí stávajících staveb.

Na projektové přípravě staveb se firma dle potřeby podílí ve fázích od úvodních studií, přes dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení, realizační dokumentaci až po dokumentaci skutečného provedení. Díky dobrým kontaktům na projektanty ostatních stavebních profesí, jejichž kvality jsou ověřeny spoluprací na desítkách realizovaných děl, zajišťujeme také generální dodávky projektů všech stupňů včetně potřebných odborných posudků a průzkumů.

U projektů, které firma zpracovala, vykonáváme na základě dohody veškerou inženýrskou činnost, autorský dozor či pomoc při výběru dodavatele, popř. plníme funkci technického dozoru investora – i u staveb, jejichž projekt jsme nezpracovávali.

K výše uvedeným činnostem je firma oprávněna autorizací jejího majitele Ing. Rostislava BÍLKA v oboru statika a dynamika staveb, kterou mu udělila ČKAIT. V zájmu zajištění služeb vysoké kvality jsme zapojeni do systému celoživotního vzdělávání, organizovaného ČKAIT. Firma má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti.

Z hlediska typů a velikosti staveb jsme se dosud podíleli na akcích v oblastech:

 • občanská a bytová výstavba,
 • průmyslová výstavba,
 • stavby pro zemědělství a potravinářství,
 • stavby pro sport a volný čas,
 • stavby pro reklamu,
 • konstrukce pro technologie.

Našimi zákazníky jsou:

 • firmy,
 • obce,
 • státní orgány,
 • společenské organizace,
 • individuální stavebníci.

Na základě dlouholetých dobrých zkušeností jsme Vám v případě, že projevíte zájem, schopni doporučit ty dodavatele staveb, o nichž jsme přesvědčeni, že jsou odborně zdatní a že jejich dílo bude provedeno kvalitně a včas.

Jsme schopni komunikovat i se zahraničními zákazníky a zpracovat projektovou dokumentaci v anglické a německé jazykové verzi.


© Ing. ROSTISLAV BÍLEK 2008
webmaster & webdesigner Jan Hlaváček