Ing. ROSTISLAV BÍLEK - projekční a statická kancelář Ing. ROSTISLAV BÍLEK - projekční a statická kancelářčeština      angličtina


AREÁL SPOLEČNOSTI TRASKO, a.s.,
VE VYŠKOVĚ

investor: TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, www.trasko-as.cz

 

PD pro územní a stavební řízení, obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení, realizační dokumentace – statická část: administrativní budova (plošné založení, monolitická konstrukce stropu, zděné a monolitické svislé nosné konstrukce, nosná konstrukce střechy z trapézového plechu), výrobní a skladová hala (plošné založení ocelové konstrukce), doplňkové stavby, autorský dozor.


STAVBY V AREÁLU MIRROR-CZ V HOLUBICÍCH

investor: MIRROR-CZ, spol. s r.o., Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno,
www.mirror.cz


 

Statická část projektu pro stavební povolení a provedení stavby objektů Garáže, lakovna a rukodílna (na snímku) – kompletní statika, Výrobní hala nábytku – statika vícepodlažní spodní stavby, opěrné zdi komunikací, úpravy nosných konstrukcí stávajících staveb, autorský dozor, obstarání územních rozhodnutí a stavebních povolení.


REKONSTRUKCE SPOLEČENSKÉHO DOMU
V KOMOŘANECH

investor: Obec KOMOŘANY, Komořany 53, 683 01 Rousínov

 

Stavebně technický průzkum v rámci předprojektové přípravy, statická část PD pro stavební povolení a realizaci stavby – oprava a stavební úpravy střechy hlavní části budovy, úprava stropu nad přísálím vč. konstrukce schodiště na galerii, přístavba nové hasičské zbrojnice, nástavba galerie, nová konstrukce krovu nad sociálním zařízením; technický dozor investora.


AREÁL SAND TEAM, spol. s r.o., V HOLUBICÍCH

investor: SAND TEAM, spol. s r.o., Holubice 331, 683 51 Holubice,
www.sandteam.cz


 

Statická část projektu pro stavební povolení a provedení stavby objektů Administrativní budova – kompletní statika, opěrné zdi komunikací, autorský dozor.


BYTOVÝ DŮM S VESTAVBOU VZORKOVNY, ul. WINTROVA, BRNO – LÍŠEŇ

investor: MIRROR-CZ, spol. s r.o., Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno,
www.mirror.cz


 

Statická část projektu pro stavební povolení a realizaci stavby (plošné založení, monolitické stropní konstrukce, monolitické a zděné svislé nosné konstrukce, konstrukce krovu, opěrné zdi), autorský dozor.


BYTOVÝ DŮM NA UL. NOSÁLOVSKÁ, VYŠKOV

INVESTOR: TRASKO, a.s., Na Nouze 487/8, Vyškov, 682 01
www.trasko-as.cz


 

Stavebně konstrukční část projektové dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby, plošné základové konstrukce, monolitické stěny a strop podzemních garáží v suterénu, prefabrikované konstrukce stropů 1. a 2.NP, monolitické dobetonávky a schodiště, zděné konstrukce a konstrukce krovu, venkovní opěrné zdi.


BYTOVÝ DŮM NA UL. POLNÍ, SLAVKOV U BRNA

INVESTOR: MIRROR-CZ, spol. s r.o., Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno
www.mirror.cz


 

Stavebně konstrukční část projektové dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby, plošné základové konstrukce, systémová konstrukce MIAKO-stropů 1. a 2.NP, monolitické dobetonávky a schodiště, zděné konstrukce a konstrukce krovu, autorský dozor.


BYTOVÝ DŮM BD1, HOLUBICE - KRUH

INVESTOR: MIRROR Development, s.r.o., Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno
www.bdholubice.cz


 

Stavebně konstrukční část projektové dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby, plošné základové konstrukce, monolitické a zděné stěny a monolitický strop podzemních garáží v suterénu včetně spřažených ocelobetonových průvlaků, monolitické konstrukce stropů 1. a 2.NP a schodiště, zděné konstrukce a konstrukce krovu, autorský dozor.


ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ V AREÁLU DE HEUS, MAREFY

INVESTOR: De Heus, a.s., Marefy 144, 685 01 Bučovice
www.deheus.cz


 

Projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, odborná pomoc a autorský dozor při úpravách stávajících monolitických konstrukcí spodní stavby a ocelových konstrukcí vrchní stavby objektů Míchárna krmných směsí a Sklad měkkých surovin z důvodu modernizace instalované technologie.© Ing. ROSTISLAV BÍLEK 2008
webmaster & webdesigner Jan Hlaváček